Janus Multimedia d.o.o.


Slunjska 38
Zagreb 10110
Croatia

E-mail: info@multimediapostcard.com
Tel.: ++385 1 301 36 83
Fax: ++385 1 364 08 20

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080523394
Račun u Hypo alpe adria bank d.d.
Broj računa: HR08 2500 0091 1011 9581 1

Iznos temeljnoga kapitala društva:20.000,00 kuna / iznos uplaćen u cijelosti.

Članovi društva: Damir Maruščak
Direktor:Damir Maruščak

Matični broj:01945661
OiB: 93395894232